Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 hoa******** 8.678.000đ
2 cr7******** 5.635.000đ
3 tuy******** 4.800.750đ
4 bla******** 4.495.000đ
5 hnl******** 4.320.000đ
6 098******** 4.310.000đ
7 hoa******** 3.525.000đ
8 buo******** 3.300.000đ
9 leh******** 3.271.750đ
10 doa******** 3.100.000đ